česky | Fráze - Osobní | E-mail

E-mail - Úvod

Dear John,
Milý Johne,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Dear Mum / Dad,
Milá mamko / Milý taťko
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Dear Uncle Jerome,
Milý strejdo Jerome,
Neformální, standardní způsob pro oslovení členů rodiny
Hello John,
Ahoj Johne,
Neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
Hey John,
Čau Johne,
Velmi neformální, standardní způsob pro oslovení kamaráda
John,
Johne,
Neformální, přímý způsob pro oslovení kamaráda
My Dear,
Můj milý / Má milá,
Velmi neformální, používá se pro oslovení milovaného
My Dearest,
Můj/Má nejdražší,
Velmi neformální, používá se pro oslovení partnera
Dearest John,
Nejdražší Johne,
Neformální, používá se pro oslovení partnera
Thank you for your E-mail.
Děkuji za tvůj e-mail.
Používá se při odpovídání na korespondenci
It was good to hear from you again.
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Používá se při odpovídání na korespondenci
I am very sorry I haven't written for so long.
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali
It's such a long time since we had any contact.
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste dlouho nekontaktovali

E-mail - Hlavní část

I am writing to tell you that…
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Používá se pro důležité zprávy
Have you made any plans for…?
Už máš nějaké plány na... ?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
It was so kind of you to write / invite / send…
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
I am delighted to announce that…
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
I was delighted to hear that…
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
I am sorry to inform you that…
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
I was so sorry to hear that…
Je mi moc líto, že...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Používá se, když chcete kamarádovi ukázat vaši novou stránku
Please add me on...messenger. My username is…
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Používá se, když chcete, aby si vás kamarád přidal do messangera či podobné služby, abyste mohli spolu častěji komunikovat

E-mail - Závěr

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
…sends his/her love.
... posílá pozdrav!
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Say hello to…for me.
Pozdravuj ode mě... .
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na tvojí odpověď.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Write back soon.
Napiš brzy.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Do write back when…
Napiš mi prosím, až...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Send me news, when you know anything more.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Take care.
Opatruj se.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
I love you.
Miluji tě.
Používá se při psaní svému partnerovi
Best wishes,
S přáním všeho nejlepšího,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
With best wishes,
Mějte se moc hezky,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kindest regards,
Nejsrdečnější pozdravy,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All the best,
Jen to nejlepší,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
All my love,
S láskou,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Lots of love,
S láskou,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Much love,
S láskou,
Neformální, používá se při psaní s rodinou