esperantsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

เรียน จอห์น
Estimata John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Estimata paĉjo/panjo,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
เรียนคุณลุง เจอโรม
Estimata Onklo Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Saluton John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
ว่าไง จอห์น
Saluton John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
จอห์น
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
ที่รักของฉัน
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
สุดที่รักของฉัน
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Estimata John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Dankon pro via letero.
Používá se při odpovídání na korespondenci
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Estis bona denove aŭdi de vi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Mi skribas por informi vin, ke...
Používá se pro důležité zprávy
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Ĉu vi havas planojn por...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
...sendas lian/ŝian amon.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Diru saluton al... por mi.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Reskribu baldaŭ.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Skribu reen kiam...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Atentu.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
ฉันรักคุณ
Mi amas vin.
Používá se při psaní svému partnerovi
ขอให้โชคดี
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
ขอให้โชคดี
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
โชคดี
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
ด้วยความรักยิ่ง
Ĉiu mia amo,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Multe da amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
รักอย่างมาก
Multa amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou