esperantsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Hej John,
Estimata John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Hej mamma/pappa,
Estimata paĉjo/panjo,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Hej farbror/morbror Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Hejsan John,
Saluton John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Halloj John,
Saluton John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John,
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Min kära,
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Min älskling,
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Min käre John,
Estimata John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Tack för ditt brev.
Dankon pro via letero.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Jag skriver för att berätta att ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Používá se pro důležité zprávy
Har ni några planer för ...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Det glädjer mig att höra att ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Jag blev så ledsen att höra att ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... hälsar.
...sendas lian/ŝian amon.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Hälsa ... från mig.
Diru saluton al... por mi.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skriv tillbaka snart.
Reskribu baldaŭ.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Skriv gärna tillbaka när ...
Skribu reen kiam...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Meddela mig då du vet något mer.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Sköt om dig.
Atentu.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Jag älskar dig.
Mi amas vin.
Používá se při psaní svému partnerovi
Varma hälsningar,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Hjärtliga hälsningar,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Hjärtligaste hälsningar,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Jag önskar dig allt gott,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Många kramar,
Ĉiu mia amo,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Kramar,
Multe da amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Puss och kram,
Multa amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou