maďarsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Querido Juan:
Kedves John!
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Mamá / Papá:
Kedves Anya / Apa!
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Querido tío José:
Kedves Jerome Nagybácsi!
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Hola Juan:
Szia John!
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Hola Juan:
Szia John!
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Juan:
John!
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Querido:
Kedvesem / Drágám!
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mi amor:
Kedvesem / Drágám!
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Amado Juan:
Drága John!
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Gracias por su / tu carta.
Köszönöm a leveledet.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Jó volt megint hallani felőled.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Escribo para decirle / decirte que...
Azért írok, hogy elmondjam ...
Používá se pro důležité zprávy
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Van már valami programod...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Me complace anunciar que...
Örömmel jelentem be, hogy ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Örömmel hallottam, hogy ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Siento informarte que...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Lamenté mucho cuando escuché que...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
X te envía muchos cariños.
... is üdvözletét küldi.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Saluda a X de mi parte.
Üdvözöld...-t helyettem is.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Espero saber de ti pronto.
Várom a válaszodat.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Escríbeme pronto.
Írj hamar.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Escríbeme cuando...
Írj, amint ....
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Escríbeme cuando tengas más información.
Írj, ha többet megtudsz.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Cuídate / Cuídense
Vigyázz magadra.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Te amo,
Szeretlek
Používá se při psaní svému partnerovi
Cariños,
Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Cariños,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Cariños,
Üdvözlettel,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Mis mejores deseos,
Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Con todo mi amor,
Szeretettel,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Con todo mi amor,
Szeretettel, / Sok puszi,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Con amor,
Szeretettel, / Sok puszi,
Neformální, používá se při psaní s rodinou