esperantsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Querido Juan:
Estimata John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Mamá / Papá:
Estimata paĉjo/panjo,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Querido tío José:
Estimata Onklo Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Hola Juan:
Saluton John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Hola Juan:
Saluton John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Juan:
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Querido:
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mi amor:
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Amado Juan:
Estimata John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Gracias por su / tu carta.
Dankon pro via letero.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Escribo para decirle / decirte que...
Mi skribas por informi vin, ke...
Používá se pro důležité zprávy
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Ĉu vi havas planojn por...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Me complace anunciar que...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Siento informarte que...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Lamenté mucho cuando escuché que...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
X te envía muchos cariños.
...sendas lian/ŝian amon.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Saluda a X de mi parte.
Diru saluton al... por mi.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Espero saber de ti pronto.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Escríbeme pronto.
Reskribu baldaŭ.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Escríbeme cuando...
Skribu reen kiam...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Escríbeme cuando tengas más información.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Cuídate / Cuídense
Atentu.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Te amo,
Mi amas vin.
Používá se při psaní svému partnerovi
Cariños,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Cariños,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Cariños,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Mis mejores deseos,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Con todo mi amor,
Ĉiu mia amo,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Con todo mi amor,
Multe da amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Con amor,
Multa amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou