maďarsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Дорогой Иван,
Kedves John!
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Дорогая мама/папа
Kedves Anya / Apa!
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Дорогой дядя Петя,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Привет, Иван,
Szia John!
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Здорово, Иван,
Szia John!
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Иван,
John!
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Любимый (ая),
Kedvesem / Drágám!
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Дорогой мой...
Kedvesem / Drágám!
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Милый Иван,
Drága John!
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Спасибо за письмо.
Köszönöm a leveledet.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Jó volt megint hallani felőled.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Извини, что так долго не писал(а)
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Мы так давно не общались
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Azért írok, hogy elmondjam ...
Používá se pro důležité zprávy
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Van már valami programod...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
С удовольствием сообщаю, что...
Örömmel jelentem be, hogy ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Я был рад услышать, что...
Örömmel hallottam, hogy ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Я так сожалею о...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... тоже шлет привет.
... is üdvözletét küldi.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Передай ... привет от меня.
Üdvözöld...-t helyettem is.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Надеюсь на скорый ответ.
Várom a válaszodat.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Ответь как можно скорее
Írj hamar.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Напиши, если/когда...
Írj, amint ....
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Írj, ha többet megtudsz.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Береги себя.
Vigyázz magadra.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Я тебя люблю.
Szeretlek
Používá se při psaní svému partnerovi
С наилучшими пожеланиями
Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
С наилучшими пожеланиями,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
С уважением..
Üdvözlettel,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Всего наилучшего,
Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
С любовью,
Szeretettel,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Я вас люблю,
Szeretettel, / Sok puszi,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Люблю,
Szeretettel, / Sok puszi,
Neformální, používá se při psaní s rodinou