esperantsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Дорогой Иван,
Estimata John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Дорогая мама/папа
Estimata paĉjo/panjo,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Дорогой дядя Петя,
Estimata Onklo Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Привет, Иван,
Saluton John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Здорово, Иван,
Saluton John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Иван,
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Любимый (ая),
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Дорогой мой...
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Милый Иван,
Estimata John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Спасибо за письмо.
Dankon pro via letero.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Извини, что так долго не писал(а)
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Мы так давно не общались
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Mi skribas por informi vin, ke...
Používá se pro důležité zprávy
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
С удовольствием сообщаю, что...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Я был рад услышать, что...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Я так сожалею о...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... тоже шлет привет.
...sendas lian/ŝian amon.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Передай ... привет от меня.
Diru saluton al... por mi.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Надеюсь на скорый ответ.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Ответь как можно скорее
Reskribu baldaŭ.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Напиши, если/когда...
Skribu reen kiam...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Береги себя.
Atentu.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Я тебя люблю.
Mi amas vin.
Používá se při psaní svému partnerovi
С наилучшими пожеланиями
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
С наилучшими пожеланиями,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
С уважением..
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Всего наилучшего,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
С любовью,
Ĉiu mia amo,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Я вас люблю,
Multe da amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Люблю,
Multa amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou