anglicky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Дорогой Иван,
Dear John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Дорогая мама/папа
Dear Mum / Dad,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Дорогой дядя Петя,
Dear Uncle Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Привет, Иван,
Hello John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Здорово, Иван,
Hey John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Иван,
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Любимый (ая),
My Dear,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Дорогой мой...
My Dearest,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Милый Иван,
Dearest John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Спасибо за письмо.
Thank you for your letter.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
It was good to hear from you again.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Извини, что так долго не писал(а)
I am very sorry I haven't written for so long.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Мы так давно не общались
It's such a long time since we had any contact.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
I am writing to tell you that…
Používá se pro důležité zprávy
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Have you made any plans for…?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
С удовольствием сообщаю, что...
I am delighted to announce that…
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Я был рад услышать, что...
I was delighted to hear that…
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
К сожалению, должен вам сообщить, что...
I am sorry to inform you that…
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Я так сожалею о...
I was so sorry to hear that…
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... тоже шлет привет.
…sends his / her love.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Передай ... привет от меня.
Say hello to…for me.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Надеюсь на скорый ответ.
I look forward to hearing from you soon.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Ответь как можно скорее
Write back soon.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Напиши, если/когда...
Do write back when…
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Send me news, when you know anything more.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Береги себя.
Take care.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Я тебя люблю.
I love you.
Používá se při psaní svému partnerovi
С наилучшими пожеланиями
Best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
С наилучшими пожеланиями,
With best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
С уважением..
Kindest regards,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Всего наилучшего,
All the best,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
С любовью,
All my love,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Я вас люблю,
Lots of love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Люблю,
Much love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou