esperantsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Dragă Andrei,
Estimata John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Dragă Mamă/Tată,
Estimata paĉjo/panjo,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Dragă unchiule Andrei,
Estimata Onklo Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Dragă Andrei,
Saluton John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Bună Andrei!
Saluton John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Salut Andrei!
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Draga mea,/Dragul meu,
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Iubitul meu, / Iubita mea,
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dragul meu Andrei,
Estimata John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Dankon pro via letero.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Mi skribas por informi vin, ke...
Používá se pro důležité zprávy
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Am aflat cu plăcere faptul că...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... îţi transmite toată dragostea.
...sendas lian/ŝian amon.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Salută pe ...din partea mea.
Diru saluton al... por mi.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Scrie-mi înapoi curând.
Reskribu baldaŭ.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Trimite-mi un răspuns când... .
Skribu reen kiam...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Aveţi grijă de voi!
Atentu.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Te iubesc!
Mi amas vin.
Používá se při psaní svému partnerovi
Toate cele bune,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Cu drag,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Cele mai calde urări,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Toate cele bune,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Cu toată dragostea,
Ĉiu mia amo,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Cu drag,
Multe da amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Cu mult drag,
Multa amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou