esperantsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Κυρ. Ιωάννου
Οδ. Δωριέων 34
Τ.Κ 8068, Λάρνακα
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Αγαπητέ Ιωάννη,
Estimata John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Αγαπητέ πατέρα / Αγαπητή μητέρα,
Estimata paĉjo/panjo,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Αγαπητέ θείε Βασίλη,
Estimata Onklo Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Γεια σου Γιαννάκη,
Saluton John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Έλα Γιαννάκη,
Saluton John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Γιαννάκη,
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Αγάπη μου,
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Αγάπη μου,
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Αγαπημένε μου Γιαννάκη / Αγαπημένη μου Γκλόρια
Estimata John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Ευχαριστώ για το γράμμα σου.
Dankon pro via letero.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Ευχαριστήθηκα πολύ, που άκουσα από εσάς.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Λυπάμαι πολύ που δεν έχω γράψει για τόσο πολύ καιρό.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Έχει πολύ καιρό που δεν έχουμε μιλήσει.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Γράφω για να σας ειδοποιήσω ότι...
Mi skribas por informi vin, ke...
Používá se pro důležité zprávy
Έχεις σχέδια για...;
Ĉu vi havas planojn por...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Πολλές ευχαριστίες για την αποστολή / πρόσκληση / σύναψη...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Είμαι πραγματικά ευγνώμων για τις πληροφορίες / τις προσφορές / αυτό το γράμμα...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ήταν πολύ ευγενικό εκ μέρους σου να γράψεις / με προσκαλέσεις / να μου στείλεις...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Χάρηκα που άκουσα ότι...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Λυπούμε να σε πληροφορήσω ότι...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Λυπήθηκα όταν άκουσα ότι...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Δώσε την αγάπη μου στον/στην... και πες του/της πόσο πολύ μου λείπει.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...στέλνει τους χαιρετισμούς του/της.
...sendas lian/ŝian amon.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
χαιρέτησε τον / την... από μέρος μου.
Diru saluton al... por mi.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Θα χαιρόμουν πολύ να ακούσω νέα σου σύντομα.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
γράψε μου σύντομα.
Reskribu baldaŭ.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Γράψε μου όταν...
Skribu reen kiam...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Στείλε μου νέα, όταν ξέρεις περισσότερα.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Να σε καλά.
Atentu.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Σε αγαπώ.
Mi amas vin.
Používá se při psaní svému partnerovi
Τις καλύτερες ευχές μου,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Με τις καλύτερες ευχές μου,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Αγάπη,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Με τις καλύτερες ευχές,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Με αγάπη,
Ĉiu mia amo,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Με όλη μου την αγάπη,
Multe da amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Πολλή αγάπη,
Multa amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou