rusky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Querido Vítor,
Querida Maria,
Дорогой Иван,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Querida Mãe,
Querido Pai,
Дорогая мама/папа
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Дорогой дядя Петя,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Olá Vítor,
Привет, Иван,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Oi Vítor,
Здорово, Иван,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Vítor,
Иван,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Meu querido,
Minha querida,
Любимый (ая),
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Meu amado,
Minha amada,
Дорогой мой...
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Amado Vítor,
Amada Maria,
Милый Иван,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Obrigado por sua carta.
Спасибо за письмо.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Foi bom ter notícias suas novamente.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Извини, что так долго не писал(а)
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Мы так давно не общались
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Escrevo-lhe para dizer que ...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Používá se pro důležité zprávy
Você já fez planos para ...?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
С удовольствием сообщаю, что...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Я был рад услышать, что...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Lamento informá-lo que ...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Fiquei tão triste ao saber que ...
Я так сожалею о...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...manda lembranças.
... тоже шлет привет.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diga olá para ... por mim.
Передай ... привет от меня.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Espero ter notícias suas em breve.
Надеюсь на скорый ответ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Escreva novamente em breve.
Ответь как можно скорее
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Escreva de volta quando...
Напиши, если/когда...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Cuide-se.
Береги себя.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Eu te amo.
Я тебя люблю.
Používá se při psaní svému partnerovi
Abraços,
С наилучшими пожеланиями
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Com carinho,
С наилучшими пожеланиями,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Com carinho,
С уважением..
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tudo de bom,
Всего наилучшего,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Com todo meu amor,
С любовью,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Com muito amor,
Я вас люблю,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Com muito amor,
Люблю,
Neformální, používá se při psaní s rodinou