maďarsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Querido Vítor,
Querida Maria,
Kedves John!
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Querida Mãe,
Querido Pai,
Kedves Anya / Apa!
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Olá Vítor,
Szia John!
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Oi Vítor,
Szia John!
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Vítor,
John!
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Meu querido,
Minha querida,
Kedvesem / Drágám!
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Meu amado,
Minha amada,
Kedvesem / Drágám!
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Amado Vítor,
Amada Maria,
Drága John!
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Obrigado por sua carta.
Köszönöm a leveledet.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Foi bom ter notícias suas novamente.
Jó volt megint hallani felőled.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Escrevo-lhe para dizer que ...
Azért írok, hogy elmondjam ...
Používá se pro důležité zprávy
Você já fez planos para ...?
Van már valami programod...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Örömmel jelentem be, hogy ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Örömmel hallottam, hogy ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Lamento informá-lo que ...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Fiquei tão triste ao saber que ...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...manda lembranças.
... is üdvözletét küldi.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diga olá para ... por mim.
Üdvözöld...-t helyettem is.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Espero ter notícias suas em breve.
Várom a válaszodat.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Escreva novamente em breve.
Írj hamar.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Escreva de volta quando...
Írj, amint ....
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Írj, ha többet megtudsz.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Cuide-se.
Vigyázz magadra.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Eu te amo.
Szeretlek
Používá se při psaní svému partnerovi
Abraços,
Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Com carinho,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Com carinho,
Üdvözlettel,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tudo de bom,
Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Com todo meu amor,
Szeretettel,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Com muito amor,
Szeretettel, / Sok puszi,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Com muito amor,
Szeretettel, / Sok puszi,
Neformální, používá se při psaní s rodinou