korejsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Querido Vítor,
Querida Maria,
소연이에게
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Querida Mãe,
Querido Pai,
부모님께,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
삼촌께
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Olá Vítor,
안녕 현주야!
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Oi Vítor,
야 미영아,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Vítor,
미영,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Meu querido,
Minha querida,
내 사랑에게,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Meu amado,
Minha amada,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Amado Vítor,
Amada Maria,
사랑하는 현정씨
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Obrigado por sua carta.
편지 주셔서 감사합니다.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Foi bom ter notícias suas novamente.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Escrevo-lhe para dizer que ...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Používá se pro důležité zprávy
Você já fez planos para ...?
...관련 계획이 있나요?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Fiquei satisfeito ao saber que ...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Lamento informá-lo que ...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Fiquei tão triste ao saber que ...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...manda lembranças.
...도 안부를 물으십니다.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diga olá para ... por mim.
...께도 안부 전해 주십시오.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Espero ter notícias suas em breve.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Escreva novamente em breve.
빨리 답장 주세요.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Escreva de volta quando...
... 이면 답장을 주세요.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Cuide-se.
건강히 지내세요.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Eu te amo.
사랑합니다.
Používá se při psaní svému partnerovi
Abraços,
그리운 마음 담아 ... 가.
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Com carinho,
그리운 마음 담아 ... 드림
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Com carinho,
감사하며, ... 드림
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tudo de bom,
... 드림 (보냄)
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Com todo meu amor,
사랑을 보내며, ... 드림
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Com muito amor,
사랑과 함께 보냅니다.
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Com muito amor,
사랑하는 마음으로,
Neformální, používá se při psaní s rodinou