francouzsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Querido Vítor,
Querida Maria,
Cher Benjamin,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Querida Mãe,
Querido Pai,
Chère Maman / Cher Papa,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Cher Oncle Jeremy,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Olá Vítor,
Salut Sylvain,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Oi Vítor,
Coucou Daniel,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Vítor,
Victor,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Meu querido,
Minha querida,
Mon chéri / Ma chérie,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Meu amado,
Minha amada,
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Amado Vítor,
Amada Maria,
Mon très cher Christophe,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Obrigado por sua carta.
Merci pour votre lettre.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Foi bom ter notícias suas novamente.
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Escrevo-lhe para dizer que ...
Je t'écris pour te dire que...
Používá se pro důležité zprávy
Você já fez planos para ...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Fiquei satisfeito ao saber que ...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Lamento informá-lo que ...
J'ai le regret de vous informer que...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Fiquei tão triste ao saber que ...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...manda lembranças.
...envoie ses salutations.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diga olá para ... por mim.
Dis bonjour à... de ma part.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Espero ter notícias suas em breve.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Escreva novamente em breve.
Écris-moi vite.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Escreva de volta quando...
Écris-moi quand...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Cuide-se.
Prends soin de toi.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Eu te amo.
Je t'aime.
Používá se při psaní svému partnerovi
Abraços,
Tous mes vœux,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Com carinho,
Amitiés,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Com carinho,
Amicalement,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tudo de bom,
Bien à vous/toi,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Com todo meu amor,
Tendrement,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Com muito amor,
Bises,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Com muito amor,
Bisous,
Neformální, používá se při psaní s rodinou