esperantsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Querido Vítor,
Querida Maria,
Estimata John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Querida Mãe,
Querido Pai,
Estimata paĉjo/panjo,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Estimata Onklo Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Olá Vítor,
Saluton John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Oi Vítor,
Saluton John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Vítor,
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Meu querido,
Minha querida,
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Meu amado,
Minha amada,
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Amado Vítor,
Amada Maria,
Estimata John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Obrigado por sua carta.
Dankon pro via letero.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Foi bom ter notícias suas novamente.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Escrevo-lhe para dizer que ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Používá se pro důležité zprávy
Você já fez planos para ...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Lamento informá-lo que ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Fiquei tão triste ao saber que ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...manda lembranças.
...sendas lian/ŝian amon.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Diga olá para ... por mim.
Diru saluton al... por mi.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Espero ter notícias suas em breve.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Escreva novamente em breve.
Reskribu baldaŭ.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Escreva de volta quando...
Skribu reen kiam...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Cuide-se.
Atentu.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Eu te amo.
Mi amas vin.
Používá se při psaní svému partnerovi
Abraços,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Com carinho,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Com carinho,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tudo de bom,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Com todo meu amor,
Ĉiu mia amo,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Com muito amor,
Multe da amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Com muito amor,
Multa amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou