esperantsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Sz.P. Michał Kopiejka
ul. B. Prusa 32/29
91-075 Łódź
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Drogi Janie,
Estimata John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
Estimata paĉjo/panjo,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Drogi Wujku,
Estimata Onklo Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Cześć Michale,
Saluton John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Hej Janku,
Saluton John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Janku,
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mój Drogi/Moja Droga,
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Najdroższy/Najdroższa,
Estimata John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Dziękuję za Twój list.
Dankon pro via letero.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Piszę, by przekazać Ci...
Mi skribas por informi vin, ke...
Používá se pro důležité zprávy
Czy masz już plany na...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Ucieszyłem się słysząc, że...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Z przykrością piszę, że...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Tak przykro mi słyszeć, że...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
Pozdrowienia od...
...sendas lian/ŝian amon.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Pozdrów ode mnie...
Diru saluton al... por mi.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Czekam na Twoją odpowiedź.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Odpisz szybko.
Reskribu baldaŭ.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Odpisz, gdy...
Skribu reen kiam...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Trzymaj się ciepło.
Atentu.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Kocham Cię.
Mi amas vin.
Používá se při psaní svému partnerovi
Pozdrawiam serdecznie,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Pozdrawiam ciepło,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Serdecznie pozdrawiam,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ściskam,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Buziaki,
Ĉiu mia amo,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Ściskam serdecznie,
Multe da amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Mnóstwo buziaków,
Multa amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou