maďarsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Beste Jan
Kedves John!
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Beste mama / papa
Kedves Anya / Apa!
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Beste oom Jeroen
Kedves Jerome Nagybácsi!
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Hallo Jan
Szia John!
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Hoi Jan
Szia John!
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Jan
John!
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Lieve ...
Kedvesem / Drágám!
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Liefste ...
Kedvesem / Drágám!
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Lieve Jan
Drága John!
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Hartelijk dank voor jouw brief.
Köszönöm a leveledet.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Jó volt megint hallani felőled.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Azért írok, hogy elmondjam ...
Používá se pro důležité zprávy
Heb je al plannen voor ...?
Van már valami programod...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Örömmel jelentem be, hogy ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Ik was erg blij om te horen dat ...
Örömmel hallottam, hogy ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Helaas moet ik je melden dat ...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Het spijt me te moeten horen dat ...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... doet jou de groeten.
... is üdvözletét küldi.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Doe ... de groeten namens mij.
Üdvözöld...-t helyettem is.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Ik hoop snel van jou te horen.
Várom a válaszodat.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Schrijf me snel terug.
Írj hamar.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Schrijf me snel terug wanneer ...
Írj, amint ....
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Írj, ha többet megtudsz.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Het ga je goed.
Vigyázz magadra.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Ik hou van je.
Szeretlek
Používá se při psaní svému partnerovi
Hartelijke groeten,
Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Met hartelijke groeten,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Groeten,
Üdvözlettel,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Groeten,
Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Liefs,
Szeretettel,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Liefs,
Szeretettel, / Sok puszi,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Liefs,
Szeretettel, / Sok puszi,
Neformální, používá se při psaní s rodinou