esperantsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Beste Jan
Estimata John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Beste mama / papa
Estimata paĉjo/panjo,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Beste oom Jeroen
Estimata Onklo Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Hallo Jan
Saluton John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Hoi Jan
Saluton John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Jan
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Lieve ...
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Liefste ...
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Lieve Jan
Estimata John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Hartelijk dank voor jouw brief.
Dankon pro via letero.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Mi skribas por informi vin, ke...
Používá se pro důležité zprávy
Heb je al plannen voor ...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Ik was erg blij om te horen dat ...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Helaas moet ik je melden dat ...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Het spijt me te moeten horen dat ...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... doet jou de groeten.
...sendas lian/ŝian amon.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Doe ... de groeten namens mij.
Diru saluton al... por mi.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Ik hoop snel van jou te horen.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Schrijf me snel terug.
Reskribu baldaŭ.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Schrijf me snel terug wanneer ...
Skribu reen kiam...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Het ga je goed.
Atentu.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Ik hou van je.
Mi amas vin.
Používá se při psaní svému partnerovi
Hartelijke groeten,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Met hartelijke groeten,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Groeten,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Groeten,
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Liefs,
Ĉiu mia amo,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Liefs,
Multe da amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Liefs,
Multa amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou