čínsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Beste Jan
亲爱的约翰,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Beste mama / papa
亲爱的妈妈/爸爸,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Beste oom Jeroen
亲爱的Jerome叔叔,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Hallo Jan
你好,约翰,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Hoi Jan
嘿,约翰,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Jan
约翰,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Lieve ...
我亲爱的,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Liefste ...
我最亲爱的,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Lieve Jan
最亲爱的约翰,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Hartelijk dank voor jouw brief.
谢谢您的来信。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
很高兴再次收到您的来信。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
对不起,这么久没有给你写信。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
我给您写信是为了告诉您...
Používá se pro důležité zprávy
Heb je al plannen voor ...?
你有没有...的计划?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
很高兴宣布...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Ik was erg blij om te horen dat ...
听到...我非常高兴
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Helaas moet ik je melden dat ...
很遗憾地告诉你们...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Het spijt me te moeten horen dat ...
听到...很遗憾
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... doet jou de groeten.
...致上他/她的祝福。
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Doe ... de groeten namens mij.
代我向...问好。
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Ik hoop snel van jou te horen.
我期待着尽快能收到您的回复。
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Schrijf me snel terug.
尽快回复。
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Schrijf me snel terug wanneer ...
当...,请回复
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Het ga je goed.
保重。
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Ik hou van je.
我爱你。
Používá se při psaní svému partnerovi
Hartelijke groeten,
衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Met hartelijke groeten,
致以最衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Groeten,
最衷心的问候,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Groeten,
一切顺利,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Liefs,
致以我的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Liefs,
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Liefs,
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou