česky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Beste Jan
Milý Johne,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Beste mama / papa
Milá maminko, Milý tatínku,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Beste oom Jeroen
Milý strýčku Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Hallo Jan
Ahoj Johne,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Hoi Jan
Čau Johne,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Jan
Johne,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Lieve ...
Můj milý/Moje milá,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Liefste ...
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Lieve Jan
Nejdražší Johne,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Hartelijk dank voor jouw brief.
Děkuji za Tvůj dopis.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Používá se pro důležité zprávy
Heb je al plannen voor ...?
Už máš nějaké plány na... ?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Ik was erg blij om te horen dat ...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Helaas moet ik je melden dat ...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Het spijt me te moeten horen dat ...
Je mi moc líto, že...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... doet jou de groeten.
... posílá pozdrav!
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Doe ... de groeten namens mij.
Pozdravuj ode mě... .
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Ik hoop snel van jou te horen.
Těším se na tvojí odpověď.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Schrijf me snel terug.
Napiš brzy.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Schrijf me snel terug wanneer ...
Napiš mi prosím, až...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Het ga je goed.
Opatruj se.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Ik hou van je.
Miluji tě.
Používá se při psaní svému partnerovi
Hartelijke groeten,
S přáním všeho nejlepšího,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Met hartelijke groeten,
Mějte se moc hezky,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Groeten,
Nejsrdečnější pozdravy,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Groeten,
Jen to nejlepší,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Liefs,
S láskou,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Liefs,
S láskou,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Liefs,
S láskou,
Neformální, používá se při psaní s rodinou