esperantsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Lieber Johannes,
Estimata John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Liebe(r) Mama / Papa,
Estimata paĉjo/panjo,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Lieber Onkel Hieronymus,
Estimata Onklo Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Hallo Johannes,
Saluton John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Hey Johannes,
Saluton John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Johannes,
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mein(e) Liebe(r),
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mein(e) Liebste(r),
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Liebster Johannes,
Estimata John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Vielen Dank für Deinen Brief.
Dankon pro via letero.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Mi skribas por informi vin, ke...
Používá se pro důležité zprávy
Hast Du schon Pläne für...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... grüßt herzlich.
...sendas lian/ŝian amon.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Bitte grüße... von mir.
Diru saluton al... por mi.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Schreib mir bitte bald zurück.
Reskribu baldaŭ.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Skribu reen kiam...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Mach's gut.
Atentu.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Ich liebe Dich.
Mi amas vin.
Používá se při psaní svému partnerovi
Herzliche Grüße
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Mit besten Grüßen
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Beste Grüße
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Alles Gute
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Alles Liebe
Ĉiu mia amo,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Alles Liebe
Multe da amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Alles Liebe
Multa amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou