česky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Lieber Johannes,
Milý Johne,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Liebe(r) Mama / Papa,
Milá maminko, Milý tatínku,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Lieber Onkel Hieronymus,
Milý strýčku Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Hallo Johannes,
Ahoj Johne,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Hey Johannes,
Čau Johne,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Johannes,
Johne,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mein(e) Liebe(r),
Můj milý/Moje milá,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mein(e) Liebste(r),
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Liebster Johannes,
Nejdražší Johne,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Vielen Dank für Deinen Brief.
Děkuji za Tvůj dopis.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Používá se pro důležité zprávy
Hast Du schon Pläne für...?
Už máš nějaké plány na... ?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Je mi moc líto, že...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... grüßt herzlich.
... posílá pozdrav!
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Bitte grüße... von mir.
Pozdravuj ode mě... .
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Těším se na tvojí odpověď.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Schreib mir bitte bald zurück.
Napiš brzy.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Napiš mi prosím, až...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Mach's gut.
Opatruj se.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Ich liebe Dich.
Miluji tě.
Používá se při psaní svému partnerovi
Herzliche Grüße
S přáním všeho nejlepšího,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Mit besten Grüßen
Mějte se moc hezky,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Beste Grüße
Nejsrdečnější pozdravy,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Alles Gute
Jen to nejlepší,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Alles Liebe
S láskou,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Alles Liebe
S láskou,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Alles Liebe
S láskou,
Neformální, používá se při psaní s rodinou