švédsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Kedves John!
Hej John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Kedves Anya / Apa!
Hej mamma/pappa,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Kedves Jerome Nagybácsi!
Hej farbror/morbror Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Szia John!
Hejsan John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Szia John!
Halloj John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John!
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Kedvesem / Drágám!
Min kära,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Kedvesem / Drágám!
Min älskling,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Drága John!
Min käre John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Köszönöm a leveledet.
Tack för ditt brev.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Jó volt megint hallani felőled.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Azért írok, hogy elmondjam ...
Jag skriver för att berätta att ...
Používá se pro důležité zprávy
Van már valami programod...?
Har ni några planer för ...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Örömmel jelentem be, hogy ...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Örömmel hallottam, hogy ...
Det glädjer mig att höra att ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... is üdvözletét küldi.
... hälsar.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Üdvözöld...-t helyettem is.
Hälsa ... från mig.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Várom a válaszodat.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Írj hamar.
Skriv tillbaka snart.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Írj, amint ....
Skriv gärna tillbaka när ...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Írj, ha többet megtudsz.
Meddela mig då du vet något mer.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Vigyázz magadra.
Sköt om dig.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Szeretlek
Jag älskar dig.
Používá se při psaní svému partnerovi
Legjobbakat!
Varma hälsningar,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Hjärtliga hälsningar,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Üdvözlettel,
Hjärtligaste hälsningar,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Legjobbakat!
Jag önskar dig allt gott,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Szeretettel,
Många kramar,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Szeretettel, / Sok puszi,
Kramar,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Szeretettel, / Sok puszi,
Puss och kram,
Neformální, používá se při psaní s rodinou