portugalsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Kedves John!
Querido Vítor,
Querida Maria,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Kedves Anya / Apa!
Querida Mãe,
Querido Pai,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Kedves Jerome Nagybácsi!
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Szia John!
Olá Vítor,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Szia John!
Oi Vítor,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John!
Vítor,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Kedvesem / Drágám!
Meu querido,
Minha querida,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Kedvesem / Drágám!
Meu amado,
Minha amada,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Drága John!
Amado Vítor,
Amada Maria,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Köszönöm a leveledet.
Obrigado por sua carta.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Jó volt megint hallani felőled.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Azért írok, hogy elmondjam ...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Používá se pro důležité zprávy
Van már valami programod...?
Você já fez planos para ...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Örömmel jelentem be, hogy ...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Örömmel hallottam, hogy ...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Lamento informá-lo que ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... is üdvözletét küldi.
...manda lembranças.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Üdvözöld...-t helyettem is.
Diga olá para ... por mim.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Várom a válaszodat.
Espero ter notícias suas em breve.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Írj hamar.
Escreva novamente em breve.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Írj, amint ....
Escreva de volta quando...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Írj, ha többet megtudsz.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Vigyázz magadra.
Cuide-se.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Szeretlek
Eu te amo.
Používá se při psaní svému partnerovi
Legjobbakat!
Abraços,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Com carinho,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Üdvözlettel,
Com carinho,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Legjobbakat!
Tudo de bom,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Szeretettel,
Com todo meu amor,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Szeretettel, / Sok puszi,
Com muito amor,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Szeretettel, / Sok puszi,
Com muito amor,
Neformální, používá se při psaní s rodinou