nizozemsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Kedves John!
Beste Jan
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Kedves Anya / Apa!
Beste mama / papa
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Kedves Jerome Nagybácsi!
Beste oom Jeroen
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Szia John!
Hallo Jan
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Szia John!
Hoi Jan
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John!
Jan
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Kedvesem / Drágám!
Lieve ...
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Kedvesem / Drágám!
Liefste ...
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Drága John!
Lieve Jan
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Köszönöm a leveledet.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Jó volt megint hallani felőled.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Azért írok, hogy elmondjam ...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Používá se pro důležité zprávy
Van már valami programod...?
Heb je al plannen voor ...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Örömmel jelentem be, hogy ...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Örömmel hallottam, hogy ...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Helaas moet ik je melden dat ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... is üdvözletét küldi.
... doet jou de groeten.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Üdvözöld...-t helyettem is.
Doe ... de groeten namens mij.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Várom a válaszodat.
Ik hoop snel van jou te horen.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Írj hamar.
Schrijf me snel terug.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Írj, amint ....
Schrijf me snel terug wanneer ...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Írj, ha többet megtudsz.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Vigyázz magadra.
Het ga je goed.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Szeretlek
Ik hou van je.
Používá se při psaní svému partnerovi
Legjobbakat!
Hartelijke groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Met hartelijke groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Üdvözlettel,
Groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Legjobbakat!
Groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Szeretettel,
Liefs,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Szeretettel, / Sok puszi,
Liefs,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Szeretettel, / Sok puszi,
Liefs,
Neformální, používá se při psaní s rodinou