německy | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Kedves John!
Lieber Johannes,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Kedves Anya / Apa!
Liebe(r) Mama / Papa,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Kedves Jerome Nagybácsi!
Lieber Onkel Hieronymus,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Szia John!
Hallo Johannes,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Szia John!
Hey Johannes,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John!
Johannes,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Kedvesem / Drágám!
Mein(e) Liebe(r),
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Kedvesem / Drágám!
Mein(e) Liebste(r),
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Drága John!
Liebster Johannes,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Köszönöm a leveledet.
Vielen Dank für Deinen Brief.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Jó volt megint hallani felőled.
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Azért írok, hogy elmondjam ...
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Používá se pro důležité zprávy
Van már valami programod...?
Hast Du schon Pläne für...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / den Brief...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Örömmel jelentem be, hogy ...
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Örömmel hallottam, hogy ...
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... is üdvözletét küldi.
... grüßt herzlich.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Üdvözöld...-t helyettem is.
Bitte grüße... von mir.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Várom a válaszodat.
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Írj hamar.
Schreib mir bitte bald zurück.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Írj, amint ....
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Írj, ha többet megtudsz.
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Vigyázz magadra.
Mach's gut.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Szeretlek
Ich liebe Dich.
Používá se při psaní svému partnerovi
Legjobbakat!
Herzliche Grüße
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Mit besten Grüßen
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Üdvözlettel,
Beste Grüße
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Legjobbakat!
Alles Gute
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Szeretettel,
Alles Liebe
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Szeretettel, / Sok puszi,
Alles Liebe
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Szeretettel, / Sok puszi,
Alles Liebe
Neformální, používá se při psaní s rodinou