korejsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Kedves John!
소연이에게
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Kedves Anya / Apa!
부모님께,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Kedves Jerome Nagybácsi!
삼촌께
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Szia John!
안녕 현주야!
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Szia John!
야 미영아,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John!
미영,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Kedvesem / Drágám!
내 사랑에게,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Kedvesem / Drágám!
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Drága John!
사랑하는 현정씨
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Köszönöm a leveledet.
편지 주셔서 감사합니다.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Jó volt megint hallani felőled.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Olyan régóta nem beszéltünk már.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Azért írok, hogy elmondjam ...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Používá se pro důležité zprávy
Van már valami programod...?
...관련 계획이 있나요?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Örömmel jelentem be, hogy ...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Örömmel hallottam, hogy ...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Sajnálattal hallottam, hogy ...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... is üdvözletét küldi.
...도 안부를 물으십니다.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Üdvözöld...-t helyettem is.
...께도 안부 전해 주십시오.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Várom a válaszodat.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Írj hamar.
빨리 답장 주세요.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Írj, amint ....
... 이면 답장을 주세요.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Írj, ha többet megtudsz.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Vigyázz magadra.
건강히 지내세요.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Szeretlek
사랑합니다.
Používá se při psaní svému partnerovi
Legjobbakat!
그리운 마음 담아 ... 가.
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
그리운 마음 담아 ... 드림
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Üdvözlettel,
감사하며, ... 드림
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Legjobbakat!
... 드림 (보냄)
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Szeretettel,
사랑을 보내며, ... 드림
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Szeretettel, / Sok puszi,
사랑과 함께 보냅니다.
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Szeretettel, / Sok puszi,
사랑하는 마음으로,
Neformální, používá se při psaní s rodinou