japonsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Kedves John!
佐藤君へ
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Kedves Anya / Apa!
お母さんへ/お父さんへ
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Kedves Jerome Nagybácsi!
太郎おじさんへ
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Szia John!
佐藤君へ
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Szia John!
太郎くんへ
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John!
太郎くんへ
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Kedvesem / Drágám!
太郎へ
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Kedvesem / Drágám!
太郎へ
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Drága John!
太郎へ
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Köszönöm a leveledet.
お手紙ありがとう。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Jó volt megint hallani felőled.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
長い間連絡してなくてごめんね。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Olyan régóta nem beszéltünk már.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Azért írok, hogy elmondjam ...
・・・・をお知らせします。
Používá se pro důležité zprávy
Van már valami programod...?
・・・・に何か予定はありますか?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Örömmel jelentem be, hogy ...
・・・・を報告します。
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Örömmel hallottam, hogy ...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Sajnálattal hallottam, hogy ...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... is üdvözletét küldi.
・・・・がよろしく言っていました。
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Üdvözöld...-t helyettem is.
・・・・によろしく言っておいてね。
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Várom a válaszodat.
お返事を待っています。
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Írj hamar.
はやく返事を書いてね。
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Írj, amint ....
・・・・の時は連絡してください。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Írj, ha többet megtudsz.
なにか報告があったらまた教えてください。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Vigyázz magadra.
元気でね
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Szeretlek
好きだよ
Používá se při psaní svému partnerovi
Legjobbakat!
じゃあね
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
じゃあね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Üdvözlettel,
またね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Legjobbakat!
元気でね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Szeretettel,
元気でね
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Szeretettel, / Sok puszi,
元気でね
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Szeretettel, / Sok puszi,
体に気をつけてね
Neformální, používá se při psaní s rodinou