italsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Kedves John!
Caro Luca,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Kedves Anya / Apa!
Cari mamma e papà,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Kedves Jerome Nagybácsi!
Caro zio Flavio,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Szia John!
Ciao Matteo,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Szia John!
Ciao Matty!
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John!
Luca,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Kedvesem / Drágám!
Tesoro,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Kedvesem / Drágám!
Amore,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Drága John!
Amore mio,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Köszönöm a leveledet.
Grazie per avermi scritto.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Jó volt megint hallani felőled.
Che bello sentirti!
Používá se při odpovídání na korespondenci
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Olyan régóta nem beszéltünk már.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Azért írok, hogy elmondjam ...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Používá se pro důležité zprávy
Van már valami programod...?
Hai già dei piani per...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Örömmel jelentem be, hogy ...
Sono felice di annunciarti che...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Örömmel hallottam, hogy ...
Sono davvero felice di sapere che...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Mi dispiace sapere che...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... is üdvözletét küldi.
...ti manda i suoi saluti.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Üdvözöld...-t helyettem is.
Salutami...
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Várom a válaszodat.
Spero di avere presto tue notizie.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Írj hamar.
Rispondimi presto.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Írj, amint ....
Rispondimi non appena...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Írj, ha többet megtudsz.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Vigyázz magadra.
Stammi bene.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Szeretlek
Ti amo.
Používá se při psaní svému partnerovi
Legjobbakat!
I migliori auguri
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Con i migliori auguri
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Üdvözlettel,
Cari saluti
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Legjobbakat!
Tante belle cose
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Szeretettel,
Con tanto amore
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Szeretettel, / Sok puszi,
Tanti cari saluti
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Szeretettel, / Sok puszi,
Con affetto,
Neformální, používá se při psaní s rodinou