francouzsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Kedves John!
Cher Benjamin,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Kedves Anya / Apa!
Chère Maman / Cher Papa,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Kedves Jerome Nagybácsi!
Cher Oncle Jeremy,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Szia John!
Salut Sylvain,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Szia John!
Coucou Daniel,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John!
Victor,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Kedvesem / Drágám!
Mon chéri / Ma chérie,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Kedvesem / Drágám!
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Drága John!
Mon très cher Christophe,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Köszönöm a leveledet.
Merci pour votre lettre.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Jó volt megint hallani felőled.
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Azért írok, hogy elmondjam ...
Je t'écris pour te dire que...
Používá se pro důležité zprávy
Van már valami programod...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Örömmel jelentem be, hogy ...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Örömmel hallottam, hogy ...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
J'ai le regret de vous informer que...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Sajnálattal hallottam, hogy ...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... is üdvözletét küldi.
...envoie ses salutations.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Üdvözöld...-t helyettem is.
Dis bonjour à... de ma part.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Várom a válaszodat.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Írj hamar.
Écris-moi vite.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Írj, amint ....
Écris-moi quand...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Írj, ha többet megtudsz.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Vigyázz magadra.
Prends soin de toi.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Szeretlek
Je t'aime.
Používá se při psaní svému partnerovi
Legjobbakat!
Tous mes vœux,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Amitiés,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Üdvözlettel,
Amicalement,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Legjobbakat!
Bien à vous/toi,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Szeretettel,
Tendrement,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Szeretettel, / Sok puszi,
Bises,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Szeretettel, / Sok puszi,
Bisous,
Neformální, používá se při psaní s rodinou