anglicky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Kedves John!
Dear John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Kedves Anya / Apa!
Dear Mum / Dad,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Kedves Jerome Nagybácsi!
Dear Uncle Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Szia John!
Hello John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Szia John!
Hey John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
John!
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Kedvesem / Drágám!
My Dear,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Kedvesem / Drágám!
My Dearest,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Drága John!
Dearest John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Köszönöm a leveledet.
Thank you for your letter.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Jó volt megint hallani felőled.
It was good to hear from you again.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
I am very sorry I haven't written for so long.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Olyan régóta nem beszéltünk már.
It's such a long time since we had any contact.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Azért írok, hogy elmondjam ...
I am writing to tell you that…
Používá se pro důležité zprávy
Van már valami programod...?
Have you made any plans for…?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Örömmel jelentem be, hogy ...
I am delighted to announce that…
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Örömmel hallottam, hogy ...
I was delighted to hear that…
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
I am sorry to inform you that…
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Sajnálattal hallottam, hogy ...
I was so sorry to hear that…
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
... is üdvözletét küldi.
…sends his / her love.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Üdvözöld...-t helyettem is.
Say hello to…for me.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Várom a válaszodat.
I look forward to hearing from you soon.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Írj hamar.
Write back soon.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Írj, amint ....
Do write back when…
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Írj, ha többet megtudsz.
Send me news, when you know anything more.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Vigyázz magadra.
Take care.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Szeretlek
I love you.
Používá se při psaní svému partnerovi
Legjobbakat!
Best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
With best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Üdvözlettel,
Kindest regards,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Legjobbakat!
All the best,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Szeretettel,
All my love,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Szeretettel, / Sok puszi,
Lots of love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Szeretettel, / Sok puszi,
Much love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou