švédsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

소연이에게
Hej John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
부모님께,
Hej mamma/pappa,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
삼촌께
Hej farbror/morbror Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
안녕 현주야!
Hejsan John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
야 미영아,
Halloj John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
미영,
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
내 사랑에게,
Min kära,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Min älskling,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
사랑하는 현정씨
Min käre John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
편지 주셔서 감사합니다.
Tack för ditt brev.
Používá se při odpovídání na korespondenci
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Používá se při odpovídání na korespondenci
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

말해줄게 있어서 편지를 써요.
Jag skriver för att berätta att ...
Používá se pro důležité zprávy
...관련 계획이 있나요?
Har ni några planer för ...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
...을 알려주게 되어 기뻐.
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Det glädjer mig att höra att ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
...를 알려주게 되어 유감이야.
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Jag blev så ledsen att höra att ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...도 안부를 물으십니다.
... hälsar.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
...께도 안부 전해 주십시오.
Hälsa ... från mig.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
빨리 답장 주세요.
Skriv tillbaka snart.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
... 이면 답장을 주세요.
Skriv gärna tillbaka när ...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Meddela mig då du vet något mer.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
건강히 지내세요.
Sköt om dig.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
사랑합니다.
Jag älskar dig.
Používá se při psaní svému partnerovi
그리운 마음 담아 ... 가.
Varma hälsningar,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
그리운 마음 담아 ... 드림
Hjärtliga hälsningar,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
감사하며, ... 드림
Hjärtligaste hälsningar,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
... 드림 (보냄)
Jag önskar dig allt gott,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
사랑을 보내며, ... 드림
Många kramar,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
사랑과 함께 보냅니다.
Kramar,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
사랑하는 마음으로,
Puss och kram,
Neformální, používá se při psaní s rodinou