nizozemsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

소연이에게
Beste Jan
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
부모님께,
Beste mama / papa
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
삼촌께
Beste oom Jeroen
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
안녕 현주야!
Hallo Jan
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
야 미영아,
Hoi Jan
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
미영,
Jan
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
내 사랑에게,
Lieve ...
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Liefste ...
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
사랑하는 현정씨
Lieve Jan
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
편지 주셔서 감사합니다.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Používá se při odpovídání na korespondenci
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Používá se při odpovídání na korespondenci
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

말해줄게 있어서 편지를 써요.
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Používá se pro důležité zprávy
...관련 계획이 있나요?
Heb je al plannen voor ...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
...을 알려주게 되어 기뻐.
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Ik was erg blij om te horen dat ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
...를 알려주게 되어 유감이야.
Helaas moet ik je melden dat ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Het spijt me te moeten horen dat ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...도 안부를 물으십니다.
... doet jou de groeten.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
...께도 안부 전해 주십시오.
Doe ... de groeten namens mij.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Ik hoop snel van jou te horen.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
빨리 답장 주세요.
Schrijf me snel terug.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
... 이면 답장을 주세요.
Schrijf me snel terug wanneer ...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
건강히 지내세요.
Het ga je goed.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
사랑합니다.
Ik hou van je.
Používá se při psaní svému partnerovi
그리운 마음 담아 ... 가.
Hartelijke groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
그리운 마음 담아 ... 드림
Met hartelijke groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
감사하며, ... 드림
Groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
... 드림 (보냄)
Groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
사랑을 보내며, ... 드림
Liefs,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
사랑과 함께 보냅니다.
Liefs,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
사랑하는 마음으로,
Liefs,
Neformální, používá se při psaní s rodinou