italsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

소연이에게
Caro Luca,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
부모님께,
Cari mamma e papà,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
삼촌께
Caro zio Flavio,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
안녕 현주야!
Ciao Matteo,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
야 미영아,
Ciao Matty!
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
미영,
Luca,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
내 사랑에게,
Tesoro,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Amore,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
사랑하는 현정씨
Amore mio,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
편지 주셔서 감사합니다.
Grazie per avermi scritto.
Používá se při odpovídání na korespondenci
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Che bello sentirti!
Používá se při odpovídání na korespondenci
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

말해줄게 있어서 편지를 써요.
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Používá se pro důležité zprávy
...관련 계획이 있나요?
Hai già dei piani per...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
...을 알려주게 되어 기뻐.
Sono felice di annunciarti che...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Sono davvero felice di sapere che...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
...를 알려주게 되어 유감이야.
Mi dispiace molto doverti dire che...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Mi dispiace sapere che...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...도 안부를 물으십니다.
...ti manda i suoi saluti.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
...께도 안부 전해 주십시오.
Salutami...
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Spero di avere presto tue notizie.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
빨리 답장 주세요.
Rispondimi presto.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
... 이면 답장을 주세요.
Rispondimi non appena...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
건강히 지내세요.
Stammi bene.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
사랑합니다.
Ti amo.
Používá se při psaní svému partnerovi
그리운 마음 담아 ... 가.
I migliori auguri
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
그리운 마음 담아 ... 드림
Con i migliori auguri
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
감사하며, ... 드림
Cari saluti
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
... 드림 (보냄)
Tante belle cose
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
사랑을 보내며, ... 드림
Con tanto amore
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
사랑과 함께 보냅니다.
Tanti cari saluti
Neformální, používá se při psaní s rodinou
사랑하는 마음으로,
Con affetto,
Neformální, používá se při psaní s rodinou