dánsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

소연이에게
Kære John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
부모님께,
Kære Mor / Far,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
삼촌께
Kære Onkel Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
안녕 현주야!
Hej John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
야 미영아,
Hej John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
미영,
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
내 사랑에게,
Kære,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Kæreste,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
사랑하는 현정씨
Kæreste John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
편지 주셔서 감사합니다.
Tak for dit brev,
Používá se při odpovídání na korespondenci
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Det var godt at høre fra dig igen.
Používá se při odpovídání na korespondenci
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

말해줄게 있어서 편지를 써요.
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Používá se pro důležité zprávy
...관련 계획이 있나요?
Har du lavet nogle planer den...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
...을 알려주게 되어 기뻐.
Jeg er henrykt over at meddele at...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Jeg var henrykt at høre om...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
...를 알려주게 되어 유감이야.
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Jeg var så ked af at høre at...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...도 안부를 물으십니다.
... siger hej.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
...께도 안부 전해 주십시오.
Sig hej til... for mig.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
빨리 답장 주세요.
Skriv tilbage snart.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
... 이면 답장을 주세요.
Skriv endelig tilbage når...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
건강히 지내세요.
Have det godt.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
사랑합니다.
Jeg elsker dig.
Používá se při psaní svému partnerovi
그리운 마음 담아 ... 가.
De bedste ønsker,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
그리운 마음 담아 ... 드림
Med de bedste ønsker,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
감사하며, ... 드림
Venligste hilsner,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
... 드림 (보냄)
Alt det bedste,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
사랑을 보내며, ... 드림
Kærligst,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
사랑과 함께 보냅니다.
Masser af kærlighed,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
사랑하는 마음으로,
Meget kærlighed,
Neformální, používá se při psaní s rodinou