čínsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

소연이에게
亲爱的约翰,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
부모님께,
亲爱的妈妈/爸爸,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
삼촌께
亲爱的Jerome叔叔,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
안녕 현주야!
你好,约翰,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
야 미영아,
嘿,约翰,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
미영,
约翰,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
내 사랑에게,
我亲爱的,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
내가 제일 사랑하는 ... 에게
我最亲爱的,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
사랑하는 현정씨
最亲爱的约翰,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
편지 주셔서 감사합니다.
谢谢您的来信。
Používá se při odpovídání na korespondenci
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
很高兴再次收到您的来信。
Používá se při odpovídání na korespondenci
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
对不起,这么久没有给你写信。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

말해줄게 있어서 편지를 써요.
我给您写信是为了告诉您...
Používá se pro důležité zprávy
...관련 계획이 있나요?
你有没有...的计划?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
非常感谢发送/邀请/附上...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
...을 알려주게 되어 기뻐.
很高兴宣布...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
听到...我非常高兴
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
...를 알려주게 되어 유감이야.
很遗憾地告诉你们...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
... 소식을 들으니 참 유감이야.
听到...很遗憾
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...도 안부를 물으십니다.
...致上他/她的祝福。
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
...께도 안부 전해 주십시오.
代我向...问好。
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
我期待着尽快能收到您的回复。
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
빨리 답장 주세요.
尽快回复。
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
... 이면 답장을 주세요.
当...,请回复
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
건강히 지내세요.
保重。
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
사랑합니다.
我爱你。
Používá se při psaní svému partnerovi
그리운 마음 담아 ... 가.
衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
그리운 마음 담아 ... 드림
致以最衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
감사하며, ... 드림
最衷心的问候,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
... 드림 (보냄)
一切顺利,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
사랑을 보내며, ... 드림
致以我的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
사랑과 함께 보냅니다.
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
사랑하는 마음으로,
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou