francouzsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

佐藤君へ
Cher Benjamin,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
お母さんへ/お父さんへ
Chère Maman / Cher Papa,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
太郎おじさんへ
Cher Oncle Jeremy,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
佐藤君へ
Salut Sylvain,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
太郎くんへ
Coucou Daniel,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
太郎くんへ
Victor,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
太郎へ
Mon chéri / Ma chérie,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
太郎へ
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
太郎へ
Mon très cher Christophe,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
お手紙ありがとう。
Merci pour votre lettre.
Používá se při odpovídání na korespondenci
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Používá se při odpovídání na korespondenci
長い間連絡してなくてごめんね。
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
しばらく連絡を取ってなかったね。
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

・・・・をお知らせします。
Je t'écris pour te dire que...
Používá se pro důležité zprávy
・・・・に何か予定はありますか?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
・・・・を報告します。
J'ai la joie de vous annoncer que...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
・・・・ということを聞いてうれしいです。
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
残念だけど・・・・をお知らせます。
J'ai le regret de vous informer que...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
・・・・を聞いて私も悲しいです。
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
・・・・がよろしく言っていました。
...envoie ses salutations.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
・・・・によろしく言っておいてね。
Dis bonjour à... de ma part.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
お返事を待っています。
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
はやく返事を書いてね。
Écris-moi vite.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
・・・・の時は連絡してください。
Écris-moi quand...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
なにか報告があったらまた教えてください。
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
元気でね
Prends soin de toi.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
好きだよ
Je t'aime.
Používá se při psaní svému partnerovi
じゃあね
Tous mes vœux,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
じゃあね
Amitiés,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
またね
Amicalement,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
元気でね
Bien à vous/toi,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
元気でね
Tendrement,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
元気でね
Bises,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
体に気をつけてね
Bisous,
Neformální, používá se při psaní s rodinou