čínsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

佐藤君へ
亲爱的约翰,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
お母さんへ/お父さんへ
亲爱的妈妈/爸爸,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
太郎おじさんへ
亲爱的Jerome叔叔,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
佐藤君へ
你好,约翰,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
太郎くんへ
嘿,约翰,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
太郎くんへ
约翰,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
太郎へ
我亲爱的,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
太郎へ
我最亲爱的,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
太郎へ
最亲爱的约翰,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
お手紙ありがとう。
谢谢您的来信。
Používá se při odpovídání na korespondenci
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
很高兴再次收到您的来信。
Používá se při odpovídání na korespondenci
長い間連絡してなくてごめんね。
对不起,这么久没有给你写信。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
しばらく連絡を取ってなかったね。
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

・・・・をお知らせします。
我给您写信是为了告诉您...
Používá se pro důležité zprávy
・・・・に何か予定はありますか?
你有没有...的计划?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
非常感谢发送/邀请/附上...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
・・・・を報告します。
很高兴宣布...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
・・・・ということを聞いてうれしいです。
听到...我非常高兴
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
残念だけど・・・・をお知らせます。
很遗憾地告诉你们...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
・・・・を聞いて私も悲しいです。
听到...很遗憾
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
・・・・がよろしく言っていました。
...致上他/她的祝福。
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
・・・・によろしく言っておいてね。
代我向...问好。
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
お返事を待っています。
我期待着尽快能收到您的回复。
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
はやく返事を書いてね。
尽快回复。
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
・・・・の時は連絡してください。
当...,请回复
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
なにか報告があったらまた教えてください。
如果你有更多消息时,请发送给我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
元気でね
保重。
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
好きだよ
我爱你。
Používá se při psaní svému partnerovi
じゃあね
衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
じゃあね
致以最衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
またね
最衷心的问候,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
元気でね
一切顺利,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
元気でね
致以我的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
元気でね
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
体に気をつけてね
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou