anglicky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

佐藤君へ
Dear John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
お母さんへ/お父さんへ
Dear Mum / Dad,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
太郎おじさんへ
Dear Uncle Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
佐藤君へ
Hello John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
太郎くんへ
Hey John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
太郎くんへ
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
太郎へ
My Dear,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
太郎へ
My Dearest,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
太郎へ
Dearest John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
お手紙ありがとう。
Thank you for your letter.
Používá se při odpovídání na korespondenci
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
It was good to hear from you again.
Používá se při odpovídání na korespondenci
長い間連絡してなくてごめんね。
I am very sorry I haven't written for so long.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
しばらく連絡を取ってなかったね。
It's such a long time since we had any contact.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

・・・・をお知らせします。
I am writing to tell you that…
Používá se pro důležité zprávy
・・・・に何か予定はありますか?
Have you made any plans for…?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
・・・・を報告します。
I am delighted to announce that…
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
・・・・ということを聞いてうれしいです。
I was delighted to hear that…
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
残念だけど・・・・をお知らせます。
I am sorry to inform you that…
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
・・・・を聞いて私も悲しいです。
I was so sorry to hear that…
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
・・・・がよろしく言っていました。
…sends his / her love.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
・・・・によろしく言っておいてね。
Say hello to…for me.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
お返事を待っています。
I look forward to hearing from you soon.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
はやく返事を書いてね。
Write back soon.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
・・・・の時は連絡してください。
Do write back when…
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
なにか報告があったらまた教えてください。
Send me news, when you know anything more.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
元気でね
Take care.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
好きだよ
I love you.
Používá se při psaní svému partnerovi
じゃあね
Best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
じゃあね
With best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
またね
Kindest regards,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
元気でね
All the best,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
元気でね
All my love,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
元気でね
Lots of love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
体に気をつけてね
Much love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou