portugalsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Caro Luca,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Cari mamma e papà,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Caro zio Flavio,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Ciao Matteo,
Olá Vítor,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Ciao Matty!
Oi Vítor,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Luca,
Vítor,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Tesoro,
Meu querido,
Minha querida,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Amore,
Meu amado,
Minha amada,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Amore mio,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Grazie per avermi scritto.
Obrigado por sua carta.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Che bello sentirti!
Foi bom ter notícias suas novamente.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Escrevo-lhe para dizer que ...
Používá se pro důležité zprávy
Hai già dei piani per...?
Você já fez planos para ...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Sono felice di annunciarti che...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Sono davvero felice di sapere che...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi dispiace molto doverti dire che...
Lamento informá-lo que ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi dispiace sapere che...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...ti manda i suoi saluti.
...manda lembranças.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Salutami...
Diga olá para ... por mim.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Spero di avere presto tue notizie.
Espero ter notícias suas em breve.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Rispondimi presto.
Escreva novamente em breve.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Rispondimi non appena...
Escreva de volta quando...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Stammi bene.
Cuide-se.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Ti amo.
Eu te amo.
Používá se při psaní svému partnerovi
I migliori auguri
Abraços,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Con i migliori auguri
Com carinho,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Cari saluti
Com carinho,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tante belle cose
Tudo de bom,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Con tanto amore
Com todo meu amor,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tanti cari saluti
Com muito amor,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Con affetto,
Com muito amor,
Neformální, používá se při psaní s rodinou