nizozemsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Caro Luca,
Beste Jan
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Cari mamma e papà,
Beste mama / papa
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Caro zio Flavio,
Beste oom Jeroen
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Ciao Matteo,
Hallo Jan
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Ciao Matty!
Hoi Jan
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Luca,
Jan
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Tesoro,
Lieve ...
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Amore,
Liefste ...
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Amore mio,
Lieve Jan
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Grazie per avermi scritto.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Che bello sentirti!
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Používá se pro důležité zprávy
Hai già dei piani per...?
Heb je al plannen voor ...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Sono felice di annunciarti che...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Sono davvero felice di sapere che...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi dispiace molto doverti dire che...
Helaas moet ik je melden dat ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi dispiace sapere che...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...ti manda i suoi saluti.
... doet jou de groeten.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Salutami...
Doe ... de groeten namens mij.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Spero di avere presto tue notizie.
Ik hoop snel van jou te horen.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Rispondimi presto.
Schrijf me snel terug.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Rispondimi non appena...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Stammi bene.
Het ga je goed.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Ti amo.
Ik hou van je.
Používá se při psaní svému partnerovi
I migliori auguri
Hartelijke groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Con i migliori auguri
Met hartelijke groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Cari saluti
Groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tante belle cose
Groeten,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Con tanto amore
Liefs,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tanti cari saluti
Liefs,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Con affetto,
Liefs,
Neformální, používá se při psaní s rodinou