maďarsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Caro Luca,
Kedves John!
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Cari mamma e papà,
Kedves Anya / Apa!
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Caro zio Flavio,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Ciao Matteo,
Szia John!
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Ciao Matty!
Szia John!
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Luca,
John!
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Tesoro,
Kedvesem / Drágám!
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Amore,
Kedvesem / Drágám!
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Amore mio,
Drága John!
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Grazie per avermi scritto.
Köszönöm a leveledet.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Che bello sentirti!
Jó volt megint hallani felőled.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Azért írok, hogy elmondjam ...
Používá se pro důležité zprávy
Hai già dei piani per...?
Van már valami programod...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Sono felice di annunciarti che...
Örömmel jelentem be, hogy ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Sono davvero felice di sapere che...
Örömmel hallottam, hogy ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi dispiace molto doverti dire che...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi dispiace sapere che...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...ti manda i suoi saluti.
... is üdvözletét küldi.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Salutami...
Üdvözöld...-t helyettem is.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Spero di avere presto tue notizie.
Várom a válaszodat.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Rispondimi presto.
Írj hamar.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Rispondimi non appena...
Írj, amint ....
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Írj, ha többet megtudsz.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Stammi bene.
Vigyázz magadra.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Ti amo.
Szeretlek
Používá se při psaní svému partnerovi
I migliori auguri
Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Con i migliori auguri
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Cari saluti
Üdvözlettel,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tante belle cose
Legjobbakat!
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Con tanto amore
Szeretettel,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tanti cari saluti
Szeretettel, / Sok puszi,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Con affetto,
Szeretettel, / Sok puszi,
Neformální, používá se při psaní s rodinou