korejsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Caro Luca,
소연이에게
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Cari mamma e papà,
부모님께,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Caro zio Flavio,
삼촌께
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Ciao Matteo,
안녕 현주야!
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Ciao Matty!
야 미영아,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Luca,
미영,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Tesoro,
내 사랑에게,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Amore,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Amore mio,
사랑하는 현정씨
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Grazie per avermi scritto.
편지 주셔서 감사합니다.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Che bello sentirti!
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Používá se pro důležité zprávy
Hai già dei piani per...?
...관련 계획이 있나요?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Sono felice di annunciarti che...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Sono davvero felice di sapere che...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi dispiace molto doverti dire che...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi dispiace sapere che...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...ti manda i suoi saluti.
...도 안부를 물으십니다.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Salutami...
...께도 안부 전해 주십시오.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Spero di avere presto tue notizie.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Rispondimi presto.
빨리 답장 주세요.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Rispondimi non appena...
... 이면 답장을 주세요.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Scrivimi non appena sai qualcosa.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Stammi bene.
건강히 지내세요.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Ti amo.
사랑합니다.
Používá se při psaní svému partnerovi
I migliori auguri
그리운 마음 담아 ... 가.
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Con i migliori auguri
그리운 마음 담아 ... 드림
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Cari saluti
감사하며, ... 드림
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tante belle cose
... 드림 (보냄)
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Con tanto amore
사랑을 보내며, ... 드림
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tanti cari saluti
사랑과 함께 보냅니다.
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Con affetto,
사랑하는 마음으로,
Neformální, používá se při psaní s rodinou