francouzsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Caro Luca,
Cher Benjamin,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Cari mamma e papà,
Chère Maman / Cher Papa,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Caro zio Flavio,
Cher Oncle Jeremy,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Ciao Matteo,
Salut Sylvain,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Ciao Matty!
Coucou Daniel,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Luca,
Victor,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Tesoro,
Mon chéri / Ma chérie,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Amore,
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Amore mio,
Mon très cher Christophe,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Grazie per avermi scritto.
Merci pour votre lettre.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Che bello sentirti!
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Je t'écris pour te dire que...
Používá se pro důležité zprávy
Hai già dei piani per...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Sono felice di annunciarti che...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Sono davvero felice di sapere che...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi dispiace molto doverti dire che...
J'ai le regret de vous informer que...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi dispiace sapere che...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...ti manda i suoi saluti.
...envoie ses salutations.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Salutami...
Dis bonjour à... de ma part.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Spero di avere presto tue notizie.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Rispondimi presto.
Écris-moi vite.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Rispondimi non appena...
Écris-moi quand...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Stammi bene.
Prends soin de toi.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Ti amo.
Je t'aime.
Používá se při psaní svému partnerovi
I migliori auguri
Tous mes vœux,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Con i migliori auguri
Amitiés,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Cari saluti
Amicalement,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tante belle cose
Bien à vous/toi,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Con tanto amore
Tendrement,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tanti cari saluti
Bises,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Con affetto,
Bisous,
Neformální, používá se při psaní s rodinou