esperantsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Caro Luca,
Estimata John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Cari mamma e papà,
Estimata paĉjo/panjo,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Caro zio Flavio,
Estimata Onklo Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Ciao Matteo,
Saluton John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Ciao Matty!
Saluton John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Luca,
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Tesoro,
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Amore,
Mia kara,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Amore mio,
Estimata John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Grazie per avermi scritto.
Dankon pro via letero.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Che bello sentirti!
Estis bona denove aŭdi de vi.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Mi skribas por informi vin, ke...
Používá se pro důležité zprávy
Hai già dei piani per...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Sono felice di annunciarti che...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Sono davvero felice di sapere che...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi dispiace molto doverti dire che...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi dispiace sapere che...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...ti manda i suoi saluti.
...sendas lian/ŝian amon.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Salutami...
Diru saluton al... por mi.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Spero di avere presto tue notizie.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Rispondimi presto.
Reskribu baldaŭ.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Rispondimi non appena...
Skribu reen kiam...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Stammi bene.
Atentu.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Ti amo.
Mi amas vin.
Používá se při psaní svému partnerovi
I migliori auguri
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Con i migliori auguri
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Cari saluti
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tante belle cose
Ĉion bonan,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Con tanto amore
Ĉiu mia amo,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tanti cari saluti
Multe da amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Con affetto,
Multa amo,
Neformální, používá se při psaní s rodinou