čínsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Caro Luca,
亲爱的约翰,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Cari mamma e papà,
亲爱的妈妈/爸爸,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Caro zio Flavio,
亲爱的Jerome叔叔,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Ciao Matteo,
你好,约翰,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Ciao Matty!
嘿,约翰,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Luca,
约翰,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Tesoro,
我亲爱的,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Amore,
我最亲爱的,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Amore mio,
最亲爱的约翰,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Grazie per avermi scritto.
谢谢您的来信。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Che bello sentirti!
很高兴再次收到您的来信。
Používá se při odpovídání na korespondenci
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
对不起,这么久没有给你写信。
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
我给您写信是为了告诉您...
Používá se pro důležité zprávy
Hai già dei piani per...?
你有没有...的计划?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
非常感谢发送/邀请/附上...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Sono felice di annunciarti che...
很高兴宣布...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Sono davvero felice di sapere che...
听到...我非常高兴
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi dispiace molto doverti dire che...
很遗憾地告诉你们...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi dispiace sapere che...
听到...很遗憾
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...ti manda i suoi saluti.
...致上他/她的祝福。
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Salutami...
代我向...问好。
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Spero di avere presto tue notizie.
我期待着尽快能收到您的回复。
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Rispondimi presto.
尽快回复。
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Rispondimi non appena...
当...,请回复
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Scrivimi non appena sai qualcosa.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Stammi bene.
保重。
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Ti amo.
我爱你。
Používá se při psaní svému partnerovi
I migliori auguri
衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Con i migliori auguri
致以最衷心的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Cari saluti
最衷心的问候,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tante belle cose
一切顺利,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Con tanto amore
致以我的祝福,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tanti cari saluti
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Con affetto,
衷心祝福,
Neformální, používá se při psaní s rodinou