anglicky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Caro Luca,
Dear John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Cari mamma e papà,
Dear Mum / Dad,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Caro zio Flavio,
Dear Uncle Jerome,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Ciao Matteo,
Hello John,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Ciao Matty!
Hey John,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Luca,
John,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Tesoro,
My Dear,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Amore,
My Dearest,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Amore mio,
Dearest John,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Grazie per avermi scritto.
Thank you for your letter.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Che bello sentirti!
It was good to hear from you again.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
I am very sorry I haven't written for so long.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
It's such a long time since we had any contact.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
I am writing to tell you that…
Používá se pro důležité zprávy
Hai già dei piani per...?
Have you made any plans for…?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
Sono felice di annunciarti che...
I am delighted to announce that…
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
Sono davvero felice di sapere che...
I was delighted to hear that…
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
Mi dispiace molto doverti dire che...
I am sorry to inform you that…
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
Mi dispiace sapere che...
I was so sorry to hear that…
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...ti manda i suoi saluti.
…sends his / her love.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Salutami...
Say hello to…for me.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Spero di avere presto tue notizie.
I look forward to hearing from you soon.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Rispondimi presto.
Write back soon.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Rispondimi non appena...
Do write back when…
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Send me news, when you know anything more.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Stammi bene.
Take care.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Ti amo.
I love you.
Používá se při psaní svému partnerovi
I migliori auguri
Best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Con i migliori auguri
With best wishes,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Cari saluti
Kindest regards,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tante belle cose
All the best,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Con tanto amore
All my love,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tanti cari saluti
Lots of love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Con affetto,
Much love,
Neformální, používá se při psaní s rodinou