thajsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
นาย N. Summerbee
ถนนหลัก 335
New York NY 92926
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ Jeremy Rhodes
ถนนเลขที่212 ถนนSilverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
คุณ Adam Smith
เลขถนน 8 ถนน Crossfield
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
คุณ Sally Davies
เลขถนน155 ถนนMountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
คุณ Celia Jones
เลขที่ถนน47 ถนนHerbert
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
ถนน Alex Marshall
ถนนเลขที่ 745 ถนน King
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Cher Benjamin,
เรียน จอห์น
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Chère Maman / Cher Papa,
เรียนคุณพ่อ/คุณแม่
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Cher Oncle Jeremy,
เรียนคุณลุง เจอโรม
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Salut Sylvain,
สวัสดีค่ะ/ครับ คุณจอห์น
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Coucou Daniel,
ว่าไง จอห์น
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Victor,
จอห์น
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mon chéri / Ma chérie,
ที่รักของฉัน
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
สุดที่รักของฉัน
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Mon très cher Christophe,
ถึงจอห์นสุดที่รัก
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Merci pour votre lettre.
ขอบคุณสำหรับจดหมายของคุณ
Používá se při odpovídání na korespondenci
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่คุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Používá se při odpovídání na korespondenci
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
ฉันต้องขอโทษคุณมากที่ไม่ได้ติดต่อคุณมาเป็นระยะเวลานาน
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
มันเป็นเวลานานมากที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Je t'écris pour te dire que...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Používá se pro důležité zprávy
As-tu prévu quelque chose pour...?
คุณมีแผนสำหรับ...แล้วหรือยัง?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
ขอบคุณมากสำหรับการส่ง/เชิญชวน/แนบมา...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
ฉันรู้สึกดีใจมากที่คุณบอกให้ฉันทราบ/เอื้อ/เขียนถึงฉัน
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
มันเป็นเรื่องดีอย่างมากที่คุณเขียน/เชิญชวน/ส่ง...มาให้ฉัน
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
J'ai la joie de vous annoncer que...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่จะประกาศว่า...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
J'ai eu la joie d'apprendre que...
ฉันรู้สึกยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
J'ai le regret de vous informer que...
ฉันขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
ฉันต้องขอแสดงความเสียใจที่ได้ยินว่า...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
ส่งความรักของฉันให้แก่...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...envoie ses salutations.
...ส่งความรักของเขาและเธอมาให้คุณ
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Dis bonjour à... de ma part.
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณตอบกลับมาอีกครั้ง
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi vite.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi quand...
กรุณาติดต่อกลับมาเมื่อ...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
กรุณาส่งข่าวคราวมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Prends soin de toi.
ดูแลตัวเองดีๆนะ
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Je t'aime.
ฉันรักคุณ
Používá se při psaní svému partnerovi
Tous mes vœux,
ขอให้โชคดี
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Amitiés,
ขอให้โชคดี
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Amicalement,
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bien à vous/toi,
โชคดี
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tendrement,
ด้วยความรักยิ่ง
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bises,
ด้วยความรักอย่างยิ่ง
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Bisous,
รักอย่างมาก
Neformální, používá se při psaní s rodinou