rumunsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Cher Benjamin,
Dragă Andrei,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Chère Maman / Cher Papa,
Dragă Mamă/Tată,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Cher Oncle Jeremy,
Dragă unchiule Andrei,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Salut Sylvain,
Dragă Andrei,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Coucou Daniel,
Bună Andrei!
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Victor,
Salut Andrei!
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mon chéri / Ma chérie,
Draga mea,/Dragul meu,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Iubitul meu, / Iubita mea,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Mon très cher Christophe,
Dragul meu Andrei,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Merci pour votre lettre.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Je t'écris pour te dire que...
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Používá se pro důležité zprávy
As-tu prévu quelque chose pour...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
J'ai la joie de vous annoncer que...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
J'ai le regret de vous informer que...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...envoie ses salutations.
... îţi transmite toată dragostea.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Dis bonjour à... de ma part.
Salută pe ...din partea mea.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi vite.
Scrie-mi înapoi curând.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi quand...
Trimite-mi un răspuns când... .
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Prends soin de toi.
Aveţi grijă de voi!
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Je t'aime.
Te iubesc!
Používá se při psaní svému partnerovi
Tous mes vœux,
Toate cele bune,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Amitiés,
Cu drag,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Amicalement,
Cele mai calde urări,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bien à vous/toi,
Toate cele bune,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tendrement,
Cu toată dragostea,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bises,
Cu drag,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Bisous,
Cu mult drag,
Neformální, používá se při psaní s rodinou