portugalsky | Fráze - Osobní | Dopis

Dopis - Adresa

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Standardní anglický formát adresy:
název příjemce
název společnosti, číslo
název ulice, název města + regionu/státu + PSČ
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Americký formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
Jméno města + zkratka státu + poštovní směrovací číslo
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britský a irský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
Název obce/města
kraj
poštovní směrovací číslo
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadský formát adresy:
Jméno příjemce
číslo popisné + název ulice
název města + zkratka provincie + poštovní směrovací číslo
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo popisné + název ulice
název provincie
název obce/města + poštovní směrovací číslo
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Novozélandský formát adresy:
Jméno příjemce
Číslo + název ulice
číslo části města/ PO box
obec/město + PSČ

Dopis - Úvod

Cher Benjamin,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Chère Maman / Cher Papa,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Neformální, standardní způsob při psaní rodičům
Cher Oncle Jeremy,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Neformální, standardní způsob při psaní členům rodiny
Salut Sylvain,
Olá Vítor,
Neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Coucou Daniel,
Oi Vítor,
Velmi neformální, standardní způsob při psaní kamarádovi
Victor,
Vítor,
Neformální, přímý způsob při psaní kamarádovi
Mon chéri / Ma chérie,
Meu querido,
Minha querida,
Velmi neformální, používá se při psaní svému milovanému/své milované
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Meu amado,
Minha amada,
Velmi neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Mon très cher Christophe,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Neformální, používá se při psaní svému partnerovi
Merci pour votre lettre.
Obrigado por sua carta.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Používá se při odpovídání na korespondenci
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Používá se při psaní se starým přítelem, kterého jste chvíli nekontaktovali
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Používá se při psaní se starým přítelem, které jste nekontaktovali už nějakou dobu

Dopis - Hlavní část

Je t'écris pour te dire que...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Používá se pro důležité zprávy
As-tu prévu quelque chose pour...?
Você já fez planos para ...?
Používá se v případě, že chcete někoho pozvat na událost nebo se s nimi potkat
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Používá se při děkování někomu za poslání něčeho/pozvání někoho někam/přiložení nějaké informace
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Používá se, když chcete někomu upřímně poděkovat za to, že vám něco řekl/něco vám nabídl/kvůli něčemu vám napsal
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Používá se, když chcete upřímně ocenit něco, co vám někdo napsal/poslal/na něco pozval
J'ai la joie de vous annoncer que...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Používá se při oznamování kamarádům nějakou dobrou zprávu
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Používá se při předávání zprávy nebo novinky
J'ai le regret de vous informer que...
Lamento informá-lo que ...
Používá se při oznamování smutných zpráv kamarádům
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Používá se pro utěšení kamaráda ohledně špatné zprávy

Dopis - Závěr

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Používá se, když chcete říci někomu, že vám chybí přes příjemce daného dopisu
...envoie ses salutations.
...manda lembranças.
Používá se při zmínění pozdravů od někoho
Dis bonjour à... de ma part.
Diga olá para ... por mim.
Používá se, když chcete pozdravit někoho dalšího přes osobu, které píšete
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Espero ter notícias suas em breve.
Používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi vite.
Escreva novamente em breve.
Přímé, používá se, když chcete na dopis dostat odpověď
Écris-moi quand...
Escreva de volta quando...
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Používá se, když chcete dostat odpověď pouze, když budou nějaké novinky
Prends soin de toi.
Cuide-se.
Používá se při psaní s rodinou a přáteli
Je t'aime.
Eu te amo.
Používá se při psaní svému partnerovi
Tous mes vœux,
Abraços,
Neformální, používá se mezi rodinou, přáteli a kolegy
Amitiés,
Com carinho,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Amicalement,
Com carinho,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bien à vous/toi,
Tudo de bom,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Tendrement,
Com todo meu amor,
Neformální, používá se mezi rodinou a přáteli
Bises,
Com muito amor,
Neformální, používá se při psaní s rodinou
Bisous,
Com muito amor,
Neformální, používá se při psaní s rodinou